STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56901 000.00.16.H25-200816-0002 200000062/PCBA-HNa

CÔNG TY CP DƯỢC VÀ DỊCH VỤ Y TẾ LÝ NHÂN Khẩu trang y tế Ecosafe Facemask Healthcare

Còn hiệu lực

56902 000.00.18.H20-200818-0001 200000014/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

56903 000.00.16.H05-200818-0003 200000085/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56904 000.00.16.H05-200818-0005 200000111/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH TRE ĐẠI VIỆT Khẩu trang y tế Đại Việt

Còn hiệu lực

56905 000.00.16.H02-200818-0001 200000019/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH MAY APEC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56906 000.00.17.H09-200819-0001 200000103/PCBA-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

56907 000.00.17.H09-200819-0002 200000104/PCBA-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

56908 000.00.07.H28-200812-0001 200000007/PCBSX-HB

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BOSHINE VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56909 000.00.19.H29-200814-0015 200001387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ NONG NIỆU ĐẠO

Còn hiệu lực

56910 000.00.19.H29-200814-0016 200001388/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ BANH ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực