STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56931 000.00.04.G18-200803-0012 20000442CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế (MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

56932 000.00.04.G18-200804-0011 20000441CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

56933 000.00.04.G18-200804-0012 20000440CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

56934 000.00.04.G18-200805-0007 20000439CFS/BYT-TB-CT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG Khẩu trang y tế Dĩnh Hương - Dinh Huong Medical Mask

Còn hiệu lực

56935 000.00.04.G18-200805-0009 20000438CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

56936 000.00.04.G18-200803-0018 20000437CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO KHẨU TRANG Y TẾ AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK / AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

56937 000.00.04.G18-200806-0001 20000436CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VẠN PHƯỚC Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

56938 000.00.04.G18-200806-0003 20000435CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM Khẩu trang y tế / Medical Mask

Còn hiệu lực

56939 000.00.04.G18-200807-0006 20000434CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH D2B TRADING Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

56940 000.00.04.G18-200803-0008 20000433CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI KIẾN VĂN KHẨU TRANG Y TẾ ĐỨC NHÂN / DUC NHAN MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực