STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
561 000.00.19.H29-231109-0004 230001688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Dao cắt tiêu bản Leica DB80 HS -Leica DB80 LS - Leica DB80 LX- Leica DB80 818 - Leica DB80 819

Còn hiệu lực

562 000.00.19.H29-231110-0018 230001687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Chỉ thị tiệt trùng

Còn hiệu lực

563 000.00.16.H05-231115-0001 230000058/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Máy cân lắc túi máu di động

Còn hiệu lực

564 000.00.16.H05-231115-0002 230000057/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

565 000.00.19.H29-230829-0031 230000451/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TCD

Còn hiệu lực

566 000.00.19.H29-231115-0006 230002617/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Máy hút dịch

Còn hiệu lực

567 000.00.19.H17-231122-0001 230000057/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ sản phẩm tim mạch

Còn hiệu lực

568 000.00.17.H54-231118-0001 230000019/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨ THƯ

Còn hiệu lực

569 000.00.16.H02-231124-0001 230000015/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỢC MQL DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

570 000.00.16.H02-231121-0001 230000020/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1414

Còn hiệu lực