STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
561 000.00.09.H61-220622-0001 220000034/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1291

Còn hiệu lực

562 000.00.09.H61-220621-0001 220000033/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1303

Còn hiệu lực

563 000.00.09.H61-220613-0001 220000032/PCBMB-VL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI VĨNH LONG - NHÀ THUỐC AN KHANG VĨNH LONG SỐ 5

Còn hiệu lực

564 000.00.19.H29-210401-0001 220001372/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Túi cho ăn

Còn hiệu lực

565 000.00.17.H09-220607-0001 220000037/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Đĩa nuôi cấy phôi dùng cho tủ nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực

566 000.00.17.H09-220601-0004 220000078/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 457

Còn hiệu lực

567 000.00.17.H09-220601-0001 220000077/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 768

Còn hiệu lực

568 000.00.04.G18-220617-0013 220002546/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm IVD Sinh Hóa - Điện cực điện giải

Còn hiệu lực

569 000.00.17.H13-220609-0001 220000001/PCBB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LTC MÁY QUÉT PHIM NHA KHOA

Còn hiệu lực

570 000.00.17.H13-220608-0001 220000008/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH MTV ASOKA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực