STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
561 000.00.19.H26-240529-0021 240001050/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Xịt sinh lý

Còn hiệu lực

562 000.00.19.H26-240521-0011 240000960/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NGA Steam Eye Mask Pharmigo

Còn hiệu lực

563 000.00.17.H62-240530-0002 240000008/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM IVD Dung dịch rửa cho xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

564 000.00.17.H62-240530-0003 240000008/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Cụm IVD Vật liệu kiểm soát xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

565 000.00.17.H62-240530-0004 240000007/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

566 000.00.17.H62-240530-0005 240000006/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Cụm IVD dung dịch hiệu chuẩn xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

567 000.00.17.H62-240530-0006 240000007/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Dung dịch pha loãng nước tiểu

Còn hiệu lực

568 000.00.17.H62-240530-0007 240000006/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Dung dịch lấy nét trong xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

569 000.00.17.H62-240530-0008 240000005/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Dung dịch pha loãng nước tiểu

Còn hiệu lực

570 000.00.17.H62-240603-0001 240000009/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC 74

Còn hiệu lực