STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
561 000.00.15.H01-230403-0001 230000004/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1230

Còn hiệu lực

562 000.00.19.H17-230505-0003 230000028/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu che tủy quang trùng hợp

Còn hiệu lực

563 000.00.19.H17-230505-0002 230000027/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu làm mềm chất hàn cũ

Còn hiệu lực

564 000.00.19.H17-230505-0005 230000026/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu trám tạm răng

Còn hiệu lực

565 000.00.19.H17-230505-0004 230000025/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu che tủy răng

Còn hiệu lực

566 000.00.19.H26-230511-0002 230000189/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC HƯNG HÀ

Còn hiệu lực

567 000.00.18.H24-230509-0001 230000002/PCBSX-HP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

568 000.00.17.H62-230506-0001 230000006/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1226

Còn hiệu lực

569 000.00.17.H62-230509-0001 230000005/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1064

Còn hiệu lực

570 000.00.04.G18-230511-0003 230000256/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng acetaminophen

Còn hiệu lực