STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56991 000.00.10.H55-200730-0001 200000007/PCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56992 000.00.19.H29-200727-0001 200000197/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC 951A CÁCH MẠNG THÁNG 8

Còn hiệu lực

56993 000.00.19.H29-200728-0005 200000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG MAI

Còn hiệu lực

56994 000.00.19.H29-200630-0007 200000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

56995 000.00.19.H29-200731-0001 200001277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SONG NGUYỄN Khẩu trang y tế Lifepro Mask

Còn hiệu lực

56996 000.00.19.H29-200731-0007 200001278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VẠN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56997 000.00.10.H31-200723-0001 200000030/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56998 000.00.19.H29-200728-0013 200000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

56999 000.00.19.H29-200729-0007 200000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

57000 000.00.19.H29-200729-0004 200000234/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC THỊNH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực