STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57001 000.00.19.H29-200807-0004 200001341/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Bộ Trang phục phòng, chống dịch (Áo choàng)

Còn hiệu lực

57002 000.00.19.H29-200810-0014 200001342/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

57003 000.00.04.G18-200728-0001 20000388CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HẢI Khẩu trang y tế/ Medical masks

Còn hiệu lực

57004 000.00.19.H29-200810-0008 200001343/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AZA 2020 KHẨU TRANG Y TẾ SỬ DỤNG 01 LẦN

Còn hiệu lực

57005 000.00.04.G18-200729-0003 20000387CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG KIỆT Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

57006 000.00.04.G18-200723-0006 20000386CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

57007 000.00.04.G18-200731-0008 20000385CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

57008 000.00.19.H29-200810-0028 200000250/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÊ THÀNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57009 000.00.04.G18-200723-0001 20000384CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế QSS (QSS Disposable Medical Mask)

Còn hiệu lực

57010 000.00.04.G18-200729-0004 20000383CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kẹp sinh thiết dùng một lần Single Use Biopsy Forceps

Còn hiệu lực