STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57011 000.00.19.H29-200805-0005 200001327/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

57012 000.00.19.H29-200806-0006 200001328/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Vòng đeo tay bệnh nhân

Còn hiệu lực

57013 000.00.19.H29-200806-0005 200001329/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH DÂY GA- RÔ

Còn hiệu lực

57014 000.00.19.H29-200806-0004 200001330/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Ống hút điều kinh

Còn hiệu lực

57015 000.00.04.G18-200724-0017 20000392CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HẢI BÌNH THUẬN KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

57016 000.00.19.H29-200806-0012 200001331/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH KHẨU TRANG Y TẾ BLUE SKY MASK

Còn hiệu lực

57017 000.00.19.H29-200803-0009 200000208/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV

Còn hiệu lực

57018 000.00.19.H29-200806-0007 200001332/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Dụng cụ , phụ kiện lấy dấu chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

57019 000.00.19.H29-200806-0008 200001333/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bộ chăm sóc y tế

Còn hiệu lực

57020 000.00.19.H29-200806-0009 200000248/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực