STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57021 000.00.04.G18-200730-0007 20000448CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRÂN Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

57022 000.00.04.G18-200731-0004 20000447CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ HT PHARMA (HT PHARMA MEDICAL MASKS)

Còn hiệu lực

57023 000.00.04.G18-200713-0004 20000446CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Khẩu trang Y tế thông thường/Medical Mask

Còn hiệu lực

57024 000.00.04.G18-200802-0003 20000445CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

57025 000.00.04.G18-200731-0017 20000444CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

57026 000.00.04.G18-200803-0013 20000443CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PT Khẩu trang y tế/MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

57027 000.00.04.G18-200803-0012 20000442CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế (MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

57028 000.00.04.G18-200804-0011 20000441CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

57029 000.00.04.G18-200804-0012 20000440CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

57030 000.00.04.G18-200805-0007 20000439CFS/BYT-TB-CT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG Khẩu trang y tế Dĩnh Hương - Dinh Huong Medical Mask

Còn hiệu lực