STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57031 000.00.04.G18-200720-0009 20000407CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÙNG LÂM KHẨU TRANG Y TẾ TLC/ TLC MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

57032 000.00.04.G18-200722-0003 20000406CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MINH THÁI khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

57033 000.00.04.G18-200721-0013 20000405CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

57034 000.00.04.G18-200722-0007 20000404CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE (KINGLIFE PRO CARE MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

57035 000.00.04.G18-200722-0013 20000403CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUNUFA Khẩu trang y tế Protect Family (Protect Family Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

57036 000.00.04.G18-200722-0006 20000402CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÙNG Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

57037 000.00.04.G18-200722-0010 20000401CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK.

Còn hiệu lực

57038 000.00.04.G18-200721-0001 20000400CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch/ Protective coveralls

Còn hiệu lực

57039 000.00.04.G18-200721-0010 20000399CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

57040 000.00.04.G18-200721-0011 20000398CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực