STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57041 000.00.17.H13-200803-0001 200000018/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN VAHINVEST Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57042 000.00.03.H42-200804-0003 200000004/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

57043 000.00.10.H37-200807-0001 200000004/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN GĂNG TAY CAO SU Y TẾ KHÔNG BỘT NITRILE/ POWDER FREE NITRILE EXAMINATION GLOVES [Găng kiểm tra dùng trong y tế(Medical examination gloves)

Còn hiệu lực

57044 000.00.19.H29-200612-0010 200001302/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA NK DNARNAprep Columns kit

Còn hiệu lực

57045 000.00.19.H29-200716-0015 200000205/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y&L

Còn hiệu lực

57046 000.00.19.H29-200731-0002 200001303/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LIONEL KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

57047 000.00.19.H29-200801-0004 200001304/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO KHẨU TRANG Y TẾ GN95

Còn hiệu lực

57048 000.00.19.H29-200730-0009 200001305/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ dụng cụ mở khí quản

Còn hiệu lực

57049 000.00.19.H29-200803-0008 200001306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OPTIMISE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57050 000.00.19.H29-200803-0010 200001308/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Phim in y tế khô

Còn hiệu lực