STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57051 000.00.19.H29-200710-0003 200001351/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Giường y tế, Tủ đầu giường, Bàn ăn, Cáng và xe cáng y tế, Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

57052 000.00.19.H29-200807-0010 200000209/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINTECH

Còn hiệu lực

57053 000.00.19.H29-200807-0031 200000253/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57054 000.00.19.H29-200810-0001 200001352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK

Còn hiệu lực

57055 000.00.19.H29-200810-0006 200000254/PCBSX-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57056 000.00.19.H29-200810-0013 200001353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3S Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57057 000.00.19.H29-200810-0011 200001354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

57058 000.00.19.H29-200810-0002 200001355/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NEO KHẨU TRANG Y TẾ ( NEO FACE MASK)

Còn hiệu lực

57059 000.00.19.H29-200810-0024 200001356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

57060 000.00.19.H29-200810-0012 200000210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - THIẾT BỊ Y TẾ KHÔI THẮNG

Còn hiệu lực