STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57081 000.00.19.H29-200602-0017 200001357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bình dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

57082 000.00.19.H29-200602-0018 200001358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Típ đầu col xét nghiệm

Còn hiệu lực

57083 000.00.19.H29-200602-0019 200001359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Ống ly tâm xét nghiệm

Còn hiệu lực

57084 000.00.19.H29-200602-0020 200001360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bình hút áp lực âm

Còn hiệu lực

57085 000.00.19.H29-200602-0021 200001361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Máy trợ thính

Còn hiệu lực

57086 000.00.19.H29-200809-0002 200001362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV TH CARE KHẨU TRANG Y TẾ WINER

Còn hiệu lực

57087 000.00.19.H29-200731-0011 200001363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN THỊNH MINH ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57088 000.00.19.H29-200810-0023 200001364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH HÓA CHẤT CHẠY MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

Còn hiệu lực

57089 000.00.19.H29-200811-0001 200000211/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỔNG HỢP GIANG MINH

Còn hiệu lực

57090 000.00.19.H29-200731-0008 200001365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LA-NA KHẨU TRANG Y TẾ LA NA MASK / MEDICAL FACE MASK LA NA MASK

Còn hiệu lực