STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57091 000.00.19.H29-200812-0005 200001375/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ampu giúp thở (bóp bóng)( Manual Resuscitator)

Còn hiệu lực

57092 000.00.19.H29-200811-0013 200001376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TPMED Đèn khám di động (Đèn tiểu phẩu di động) gồm đầu đèn, chân đèn và phụ kiện giá treo tường, kẹp bàn, kẹp thanh trượt

Còn hiệu lực

57093 000.00.19.H29-200811-0014 200001378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI TƯỜNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57094 000.00.19.H29-200812-0004 200000213/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA

Còn hiệu lực

57095 000.00.19.H29-200805-0003 200001379/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHÂU PHA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57096 000.00.19.H29-200802-0008 200001380/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ITKT HD DIAMOND Khẩu trang y tế Dr Huynh

Còn hiệu lực

57097 000.00.19.H29-200812-0010 200001381/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH CAO SU NHÂN TẠO KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

57098 000.00.19.H29-200812-0014 200000259/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIJAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57099 000.00.19.H29-200812-0003 200000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL

Còn hiệu lực

57100 000.00.16.H05-200810-0001 200000084/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VCARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực