STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57131 000.00.19.H29-200720-0006 200001291/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Cáng cứu thương và phụ kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

57132 000.00.19.H29-200801-0002 200001292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch, dụng cụ máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

57133 000.00.19.H29-200801-0001 200001293/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Trâm nội nha

Còn hiệu lực

57134 000.00.19.H29-200801-0003 200000237/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MINH AN Khẩu trang y tế: 3 Lớp

Còn hiệu lực

57135 000.00.19.H29-200802-0004 200001294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA DELICADO

Còn hiệu lực

57136 000.00.19.H29-200802-0005 200001295/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA EXPERTO

Còn hiệu lực

57137 000.00.19.H29-200802-0006 200001296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị làm đẹp da LUMIA EXPERTO +

Còn hiệu lực

57138 000.00.19.H29-200803-0004 200001297/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

57139 000.00.19.H29-200803-0003 200001299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH NHẬT JEAN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57140 000.00.19.H29-200731-0003 200000203/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐỈNH NGỌC

Còn hiệu lực