STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57141 000.00.16.H23-200801-0001 200000036/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG HD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57142 000.00.10.H31-200805-0001 200000022/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57143 000.00.20.H63-200717-0001 200000007/PCBA-YB

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Cáng đẩy đa năng

Còn hiệu lực

57144 000.00.20.H63-200717-0002 200000008/PCBA-YB

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Giường cấp cứu đa năng, 2 tay quay

Còn hiệu lực

57145 000.00.12.H19-200803-0002 200000004/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI

Còn hiệu lực

57146 000.00.12.H19-200803-0001 200000017/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI Oxy dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

57147 000.00.16.H05-200804-0002 200000097/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57148 000.00.16.H05-200804-0005 200000098/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57149 000.00.17.H07-200717-0001 200000002/PCBMB-BT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE- HIỆU THUỐC TRUNG TÂM KHU VỰC II

Còn hiệu lực

57150 000.00.17.H54-200804-0002 200000010/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HUY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực