STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57151 000.00.04.G18-200721-0001 20000400CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch/ Protective coveralls

Còn hiệu lực

57152 000.00.04.G18-200721-0010 20000399CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

57153 000.00.04.G18-200721-0011 20000398CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

57154 000.00.04.G18-200721-0009 20000397CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ (DISPOSABLE MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

57155 000.00.19.H29-200801-0005 200000245/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ITKT HD DIAMOND KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57156 000.00.19.H29-200804-0005 200001315/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

57157 000.00.19.H29-200804-0008 200001316/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP KHẨU TRANG Y TẾ TULIP KIDS

Còn hiệu lực

57158 000.00.19.H29-200731-0009 200001317/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

57159 000.00.19.H29-200804-0009 200001318/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIJAMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57160 000.00.04.G18-200712-0001 20000396CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực