STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57191 000.00.19.H29-200724-0009 200000229/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

57192 000.00.19.H29-200724-0001 200001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Đèn Mổ

Còn hiệu lực

57193 000.00.19.H29-200724-0008 200001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho thiết bị y tế

Còn hiệu lực

57194 000.00.19.H29-200717-0002 200001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn khám y tế đa năng và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

57195 000.00.19.H29-200717-0003 200001244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường hồi sức có cân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

57196 000.00.19.H29-200724-0005 200001245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Khẩu trang Y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

57197 000.00.19.H29-200724-0006 200001246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

57198 000.00.19.H29-200727-0007 200001247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE (KINGLIFE PRO CARE MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

57199 000.00.19.H29-200729-0013 200001248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57200 000.00.16.H25-200720-0001 200000060/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH Khẩu trang y tế HT Pharma

Còn hiệu lực