STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57241 000.00.19.H26-200923-0013 200001736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y ĐỨC TUỆ MINH Dung dịch DOSILIN

Còn hiệu lực

57242 000.00.19.H26-200928-0015 200001737/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57243 000.00.19.H26-200930-0004 200001738/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ HEALTHVIE - KHẨU TRANG Y TẾ PHÒNG NHIỄM KHUẨN

Còn hiệu lực

57244 000.00.19.H26-200929-0011 200001739/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ HEALTHVIE - KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực

57245 000.00.19.H26-201004-0001 200001741/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

57246 000.00.19.H26-201006-0001 200000233/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Hệ thống rửa tay vô trùng, khử khuẩn bằng UV, loại 2 vòi, điều khiển cơ học

Còn hiệu lực

57247 000.00.19.H26-200924-0003 200001742/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Hệ thống rửa tay vô trùng, khử khuẩn bằng UV, loại 02 vòi, điều khiển cơ học

Còn hiệu lực

57248 000.00.19.H26-201005-0001 200001740/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BS VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57249 000.00.10.H31-200929-0001 200000032/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57250 000.00.24.H49-200922-0001 200000007/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực