STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57251 000.00.19.H29-200820-0006 200001779/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA KHẨU TRANG Y TẾ (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

57252 000.00.19.H29-200929-0015 200001780/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57253 000.00.19.H29-200929-0014 200001781/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57254 000.00.19.H29-200929-0016 200001782/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU SONG KIM LONG HẢI KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57255 000.00.19.H29-200916-0009 200001783/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIMEDICAL KHẨU TRANG Y TẾ BIOT

Còn hiệu lực

57256 000.00.19.H29-200918-0007 200001784/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TPMED Bộ đặt nội khí quản có camera và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

57257 000.00.19.H29-200929-0012 200001785/PCBA-HCM

CHI NHÁNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHÍ CƯỜNG - CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

57258 000.00.19.H29-200930-0010 200001786/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

57259 000.00.19.H29-200930-0011 200000270/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DTECH SOLUTION

Còn hiệu lực

57260 000.00.19.H29-201001-0009 200001787/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Ghế khám sản phụ khoa và linh phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực