STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
57271 000.00.19.H29-200928-0005 200001772/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57272 000.00.19.H29-200928-0003 200001773/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Bao giầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

57273 000.00.19.H29-200925-0011 200001774/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Nón phẫu thuật

Còn hiệu lực

57274 000.00.19.H29-200925-0008 200000269/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PT

Còn hiệu lực

57275 000.00.19.H29-200929-0001 200001775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH Hộp kính điều khiển từ xa

Còn hiệu lực

57276 000.00.19.H29-200929-0004 200001776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

57277 000.00.19.H29-200929-0005 200001777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

57278 000.00.19.H29-200929-0013 200001778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

57279 000.00.17.H09-201001-0001 200000125/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NEWSKY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

57280 000.00.12.H19-200923-0002 200000030/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ MIDORI Bộ khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực