STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58211 000.00.19.H26-201210-0007 200000464/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GENFOUR

Còn hiệu lực

58212 000.00.19.H26-201209-0004 200000465/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH 5M HEALTHCARE

Còn hiệu lực

58213 000.00.19.H26-201209-0020 200000466/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH

Còn hiệu lực

58214 000.00.19.H26-201210-0024 200002198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Theo phụ lục

Còn hiệu lực

58215 000.00.19.H26-201204-0012 200002199/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Rèm phẫu thuật (Surgical Drapes)

Còn hiệu lực

58216 000.00.19.H26-201209-0018 200002200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

58217 000.00.17.H08-201105-0001 200000002/PCBMB-BĐ

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

58218 000.00.19.H26-201211-0011 200002201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH DUNG DỊCH XỊT MŨI VIMINOSE

Còn hiệu lực

58219 000.00.19.H26-201215-0005 200000467/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

58220 000.00.19.H26-201215-0009 200000468/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ASU

Còn hiệu lực