STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58471 000.00.19.H26-201110-0013 200001974/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG VŨ NHIỆT MIỆNG PLUSS

Còn hiệu lực

58472 000.00.19.H26-201110-0014 200001975/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG VŨ NANO BẠC PLUSS

Còn hiệu lực

58473 000.00.19.H26-201012-0014 200000410/PCBMB-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y SINH HỌC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58474 000.00.19.H26-201103-0006 200001954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO DUNG DỊCH CLIMCARE

Còn hiệu lực

58475 000.00.19.H26-201024-0002 200000411/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VINADENT

Còn hiệu lực

58476 000.00.19.H26-201102-0006 200000412/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58477 000.00.19.H26-201029-0008 200001957/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ nội soi và phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

58478 000.00.19.H26-201103-0008 200001958/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT DUNG DỊCH RỬA MŨI DOLPHIN NEW

Còn hiệu lực

58479 000.00.19.H26-201103-0007 200001959/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT DUNG DỊCH RỬA MŨI KIDS DOLPHIN

Còn hiệu lực

58480 000.00.19.H26-201103-0002 200001960/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNITE DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI HỌNG & RĂNG MIỆNG NANO PLUSS

Còn hiệu lực