STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58481 000.00.19.H26-201103-0009 200000413/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO STECH

Còn hiệu lực

58482 000.00.19.H26-201110-0007 200001961/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM Disposable examination gloves (găng tay khám bệnh dùng một lần)

Còn hiệu lực

58483 000.00.17.H08-201031-0001 200000004/PCBSX-BĐ

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Bộ quần áo phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

58484 000.00.19.H17-201009-0001 200000037/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ DIÊN HỒNG

Còn hiệu lực

58485 000.00.19.H17-201029-0002 200000038/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA

Còn hiệu lực

58486 000.00.19.H17-201105-0002 200000054/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Natri clorid 0,9 %

Còn hiệu lực

58487 000.00.19.H17-201105-0003 200000055/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt người lớn

Còn hiệu lực

58488 000.00.19.H17-201105-0004 200000056/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt trẻ em

Còn hiệu lực

58489 000.00.19.H17-201031-0001 200000014/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK Bộ trang phục chống dịch

Còn hiệu lực

58490 000.00.19.H29-201102-0008 200001985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Dụng cụ và kềm dùng trong chỉnh nha

Còn hiệu lực