STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58551 000.00.19.H29-201030-0006 200000294/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA TRƯỜNG THỊNH

Còn hiệu lực

58552 000.00.19.H29-201031-0001 200001960/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58553 000.00.19.H26-201013-0020 200001925/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN 3700

Còn hiệu lực

58554 000.00.19.H26-201013-0004 200001926/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa Architect

Còn hiệu lực

58555 000.00.19.H26-201013-0005 200001927/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet của hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa Architect

Còn hiệu lực

58556 000.00.19.H26-201013-0007 200001928/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet của hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa Architect

Còn hiệu lực

58557 000.00.19.H26-201013-0008 200001929/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng bộ điện giải

Còn hiệu lực

58558 000.00.19.H26-201013-0013 200001930/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa Architect

Còn hiệu lực

58559 000.00.19.H26-201013-0015 200001931/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa Architect

Còn hiệu lực

58560 000.00.19.H26-201013-0018 200001932/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa máy dùng cho hệ thống máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực