STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58621 000.00.04.G18-200713-0004 20000446CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Khẩu trang Y tế thông thường/Medical Mask

Còn hiệu lực

58622 000.00.04.G18-200802-0003 20000445CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

58623 000.00.04.G18-200731-0017 20000444CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

58624 000.00.04.G18-200803-0013 20000443CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PT Khẩu trang y tế/MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

58625 000.00.04.G18-200803-0012 20000442CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế (MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

58626 000.00.04.G18-200804-0011 20000441CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

58627 000.00.04.G18-200804-0012 20000440CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

58628 000.00.04.G18-200805-0007 20000439CFS/BYT-TB-CT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG Khẩu trang y tế Dĩnh Hương - Dinh Huong Medical Mask

Còn hiệu lực

58629 000.00.04.G18-200805-0009 20000438CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

58630 000.00.04.G18-200803-0018 20000437CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO KHẨU TRANG Y TẾ AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK / AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực