STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58631 000.00.04.G18-200724-0002 20000451CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

58632 000.00.04.G18-200724-0003 20000450CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Bộ đồ phòng dịch/ Protective clothing against infective agents

Còn hiệu lực

58633 000.00.04.G18-200722-0014 20000449CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

58634 000.00.04.G18-200730-0007 20000448CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRÂN Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

58635 000.00.04.G18-200731-0004 20000447CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ HT PHARMA (HT PHARMA MEDICAL MASKS)

Còn hiệu lực

58636 000.00.04.G18-200713-0004 20000446CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Khẩu trang Y tế thông thường/Medical Mask

Còn hiệu lực

58637 000.00.04.G18-200802-0003 20000445CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

58638 000.00.04.G18-200731-0017 20000444CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

58639 000.00.04.G18-200803-0013 20000443CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PT Khẩu trang y tế/MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

58640 000.00.04.G18-200803-0012 20000442CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế (MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực