STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58651 000.00.04.G18-200805-0011 20000460CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SÀI GÒN VIỆT Khẩu trang y tế SGVMASK (SGVMASK medical masks)

Còn hiệu lực

58652 000.00.16.H02-200824-0002 200000021/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58653 000.00.04.G18-200818-0003 20000459CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kẹp sinh thiết dùng một lần Single Use Biopsy Forceps

Còn hiệu lực

58654 000.00.04.G18-200818-0006 20000458CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP J&U Khẩu trang y tế Safeya (Safeya Medical masks)

Còn hiệu lực

58655 000.00.19.H26-200820-0017 200000295/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LENUS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58656 000.00.16.H02-200824-0001 200000023/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58657 000.00.16.H05-200813-0001 200000112/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

58658 000.00.16.H05-200813-0002 200000113/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

58659 000.00.16.H05-200820-0002 200000090/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58660 000.00.16.H05-200821-0004 200000092/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO HUY khẩu trang y tế

Còn hiệu lực