STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58681 000.00.19.H26-200819-0004 200000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN AE

Còn hiệu lực

58682 000.00.19.H26-200804-0014 200001506/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

58683 000.00.19.H26-200804-0012 200001507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

58684 000.00.19.H26-200807-0007 200001508/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Băng keo lụa y tế

Còn hiệu lực

58685 000.00.19.H26-200807-0006 200001509/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NOVA CARE Miếng dán vết thương

Còn hiệu lực

58686 000.00.19.H26-200814-0008 200001510/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

58687 000.00.19.H26-200825-0019 200000198/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RQS VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58688 000.00.19.H26-200817-0014 200000300/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI

Còn hiệu lực

58689 000.00.19.H26-200811-0003 200001514/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG THÀNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58690 000.00.19.H26-200821-0011 200000301/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC

Còn hiệu lực