STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58691 000.00.16.H05-200822-0002 200000117/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG MẠNH BẮC NINH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

58692 000.00.16.H23-200824-0001 200000094/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Khẩu trang y tế dùng 1 lần

Còn hiệu lực

58693 000.00.19.H29-200821-0033 200000272/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHƯỚC HÙNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58694 000.00.19.H29-200820-0001 200001422/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN ĐÔNG SÀI GÒN Khẩu trang y tế Hynam

Còn hiệu lực

58695 000.00.19.H29-200821-0024 200000271/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ VIỆT - HÀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

58696 000.00.19.H29-200821-0029 200000270/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG NGỌC BÍCH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58697 000.00.19.H29-200817-0010 200001421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

58698 000.00.19.H29-200818-0017 200000269/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DP HÙNG TIẾN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

58699 000.00.19.H29-200818-0015 200001420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

58700 000.00.19.H29-200818-0019 200001419/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 3C PHARMA Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực