STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58751 000.00.04.G18-200731-0005 20000462CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ G7 MASK Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

58752 000.00.04.G18-200728-0002 20000461CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH VƯỢNG Khẩu trang y tế thông thường / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

58753 000.00.04.G18-200805-0011 20000460CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SÀI GÒN VIỆT Khẩu trang y tế SGVMASK (SGVMASK medical masks)

Còn hiệu lực

58754 000.00.16.H02-200824-0002 200000021/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58755 000.00.04.G18-200818-0003 20000459CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kẹp sinh thiết dùng một lần Single Use Biopsy Forceps

Còn hiệu lực

58756 000.00.04.G18-200818-0006 20000458CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP J&U Khẩu trang y tế Safeya (Safeya Medical masks)

Còn hiệu lực

58757 000.00.19.H26-200820-0017 200000295/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LENUS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58758 000.00.16.H02-200824-0001 200000023/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58759 000.00.16.H05-200813-0001 200000112/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

58760 000.00.16.H05-200813-0002 200000113/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực