STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58771 000.00.19.H29-200818-0015 200001420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

58772 000.00.19.H29-200818-0019 200001419/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 3C PHARMA Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

58773 000.00.19.H29-200814-0033 200001418/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BEIERSDORF VIỆT NAM Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

58774 000.00.19.H29-200814-0025 200001417/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Cannula

Còn hiệu lực

58775 000.00.19.H29-200814-0023 200001416/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA NHÍP GẮP MÔ

Còn hiệu lực

58776 000.00.19.H29-200812-0007 200001415/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN AN Cân bệnh nhân tại giường

Còn hiệu lực

58777 000.00.19.H29-200819-0010 200000273/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA BẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58778 000.00.19.H29-200821-0026 200000274/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

58779 000.00.19.H26-200806-0016 200001477/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH KHẨU TRANG Y TẾ KN95

Còn hiệu lực

58780 000.00.19.H26-200820-0014 200000190/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH REMAN ĐẠI KIM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực