STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58831 000.00.19.H29-200731-0008 200001365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LA-NA KHẨU TRANG Y TẾ LA NA MASK / MEDICAL FACE MASK LA NA MASK

Còn hiệu lực

58832 000.00.19.H29-200811-0006 200001366/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Bộ dụng cụ phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

58833 000.00.19.H29-200811-0007 200000257/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói đỡ đẻ sạch

Còn hiệu lực

58834 000.00.19.H29-200807-0034 200001368/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Hóa chất tách chiết DNA,RNA virus từ tế bào

Còn hiệu lực

58835 000.00.19.H29-200810-0029 200001369/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Dụng cụ phẩu thuật trong RHM, chỉnh hình

Còn hiệu lực

58836 000.00.19.H29-200812-0009 200001370/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG Khẩu trang y tế Safety

Còn hiệu lực

58837 000.00.10.H31-200812-0003 200000024/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG GẤM KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực

58838 000.00.16.H23-200810-0001 200000090/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ YHT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58839 000.00.16.H23-200811-0002 200000091/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM PHÚ NGHĨA Khẩu trang y tế Phúc Anh

Còn hiệu lực

58840 000.00.16.H40-200720-0003 200000030/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Gạc y tế

Còn hiệu lực