STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58841 000.00.16.H02-200810-0001 200000020/PCBSX-BG

CÔNG TY CP MAY SAO VÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58842 000.00.18.H43-200810-0001 200000001/PCBSX-NT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG Khẩu Trang y tế

Còn hiệu lực

58843 000.00.19.H29-200710-0003 200001351/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Giường y tế, Tủ đầu giường, Bàn ăn, Cáng và xe cáng y tế, Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

58844 000.00.19.H29-200807-0010 200000209/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINTECH

Còn hiệu lực

58845 000.00.19.H29-200807-0031 200000253/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

58846 000.00.19.H29-200810-0001 200001352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK

Còn hiệu lực

58847 000.00.19.H29-200810-0006 200000254/PCBSX-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58848 000.00.19.H29-200810-0013 200001353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3S Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58849 000.00.19.H29-200810-0011 200001354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

58850 000.00.19.H29-200810-0002 200001355/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NEO KHẨU TRANG Y TẾ ( NEO FACE MASK)

Còn hiệu lực