STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58991 000.00.19.H29-200515-0019 200000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ DCPT Xương Và Chỉnh Hình

Còn hiệu lực

58992 000.00.19.H29-200515-0018 200000806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Banh Và Phụ Kiện

Còn hiệu lực

58993 000.00.19.H29-200515-0016 200000807/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Hộp Hấp và Phụ Kiện

Còn hiệu lực

58994 000.00.19.H29-200512-0004 200000808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Kéo Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

58995 000.00.19.H29-200515-0004 200000809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ DCPT Lồng Ngực Và Mạch Máu

Còn hiệu lực

58996 000.00.19.H29-200515-0014 200000810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Kẹp

Còn hiệu lực

58997 000.00.19.H29-200518-0006 200000811/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ NỘI THẤT Y TẾ (BAILIDA)

Còn hiệu lực

58998 000.00.19.H29-200519-0002 200000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÍ NGUYỄN

Còn hiệu lực

58999 000.00.19.H29-200518-0005 200000124/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59000 000.00.19.H29-200522-0001 200000125/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN NGÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực