STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59061 19014335/HSCBA-HN 190001722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Găng tay y tế (Exam Gloves)

Còn hiệu lực

59062 19014338/HSCBA-HN 190001724/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Họ các trang phục bảo hộ (Protective Apparels)

Còn hiệu lực

59063 19014117/HSCBA-HN 190001726/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Máy xử lý mô kèm hút chân không

Còn hiệu lực

59064 19014339/HSCBA-HN 190001725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Họ kính mắt bảo vệ (SafeView)

Còn hiệu lực

59065 19014384/HSCBA-HN 190001727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Bàn đẻ/ bàn khám sản phụ khoa SG- 500 series

Còn hiệu lực

59066 19014295/HSCBA-HN 190001728/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt tai Nebusal ear spray

Còn hiệu lực

59067 19014313/HSCBA-HN 190001729/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt BICOLAX SUPP 10 mg

Còn hiệu lực

59068 19014368/HSCBA-HN 190001730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy ly tâm

Còn hiệu lực

59069 19014375/HSCBA-HN 190001731/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy xử lý mô nhanh, kín tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

59070 19014376/HSCBA-HN 190001732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực