STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59071 000.00.19.H29-201118-0009 200002079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Khung cố định đầu cổ vai

Còn hiệu lực

59072 000.00.19.H29-201119-0006 200002080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Túi hơi chân không cố định đầu cổ vai

Còn hiệu lực

59073 000.00.19.H29-201119-0005 200002081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Túi hơi chân không cố định toàn thân

Còn hiệu lực

59074 000.00.19.H29-201120-0002 200002083/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Máy rửa Elisa

Còn hiệu lực

59075 000.00.19.H29-201120-0001 200002084/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

59076 000.00.19.H29-201120-0005 200000322/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA

Còn hiệu lực

59077 000.00.19.H29-201120-0007 200002085/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TYTMED Dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần (Kim đặt mảnh ghép)

Còn hiệu lực

59078 000.00.19.H29-201120-0004 200002087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM Băng dán thể thao đàn hồi

Còn hiệu lực

59079 000.00.19.H26-201124-0007 200002005/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG BẠCH MAI

Còn hiệu lực

59080 000.00.19.H26-201117-0005 200002007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ

Còn hiệu lực