STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59111 000.00.19.H26-200802-0001 200001358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59112 000.00.19.H26-200801-0002 200001359/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ & CNC VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59113 000.00.17.H39-200606-0001 200000030/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIỂM TRA SỨC KHỎE CHÌA KHÓA VÀNG - CHI NHÁNH LONG HẬU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59114 000.00.16.H34-200724-0001 200000001/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn phẫu thuật

Còn hiệu lực

59115 20000309/CFS-BYT-TB-CT 20000372CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG AN KHẨU TRANG Y TẾ HOÀNG AN (HOANG AN MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

59116 000.00.04.G18-200612-0019 20000371CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG XANH Khẩu trang y tế GREEN WAY (3 lớp, 4 lớp)/ GREEN WAY Medical Mask (3-layer, 4-layer)

Còn hiệu lực

59117 000.00.04.G18-200625-0017 20000370CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KJ VINA Khẩu trang y tế 3 lớp KJ MASK/Medical Face Mask 3 Layer KJ MASK

Còn hiệu lực

59118 000.00.04.G18-200707-0002 20000369CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

59119 000.00.04.G18-200707-0020 20000368CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT GĂNG TAY CAO SU Y TẾ KHÁM BỆNH NITRILE KHÔNG BỘT/ Powder Free Medical Examination Nitrile Gloves

Còn hiệu lực

59120 000.00.04.G18-200707-0021 20000367CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT GĂNG TAY CAO SU Y TẾ KHÁM BỆNH (Loại LATEX) / PROTECTIVE GLOVES

Còn hiệu lực