STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59131 000.00.04.G18-200717-0004 20000356CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

59132 000.00.04.G18-200703-0010 20000355CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THIÊN ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

59133 000.00.04.G18-200716-0015 20000354CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SẢN PHẨM AN TOÀN TPP KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

59134 000.00.16.H05-200730-0002 200000079/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59135 000.00.16.H05-200803-0001 200000095/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH VEN SYSTEM Khẩu trang VEN

Còn hiệu lực

59136 000.00.16.H05-200803-0002 200000080/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59137 000.00.19.H29-200610-0004 200001259/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP Dụng cụ chỉnh nha và Khí cụ hỗ trợ trong chỉnh nha

Còn hiệu lực

59138 000.00.19.H29-200624-0008 200001260/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS Khẩu trang y tế Brilitas

Còn hiệu lực

59139 000.00.19.H29-200625-0004 200001261/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS Khẩu trang y tế Brilitas

Còn hiệu lực

59140 000.00.19.H29-200720-0014 200001262/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI TỦ ĐẦU GIƯỜNG DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực