STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59141 19000484/HSCBA-ĐN 190000009/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Garo các loại

Còn hiệu lực

59142 19000483/HSCBA-ĐN 190000008/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Hộp đựng vật sắc nhọn y tế

Còn hiệu lực

59143 19000481/HSCBA-ĐN 190000007/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực

59144 19000479/HSCBA-ĐN 190000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bộ ống nghiệm

Còn hiệu lực

59145 19000478/HSCBA-ĐN 190000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Nắp bình dẫn lưu phổi thora - vac

Còn hiệu lực

59146 19000477/HSCBA-ĐN 190000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Cuộn ống nhựa dẻo dùng một lần

Còn hiệu lực

59147 19000476/HSCBA-ĐN 190000003/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bộ dây bơm hút phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

59148 19000475/HSCBA-ĐN 190000002/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Dây hút dịch đã tiệt trùng dùng một lần các cở

Còn hiệu lực

59149 19000039/HSCBA-HD 190000001/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Blue whale nước rửa xoang mũi

Còn hiệu lực

59150 19000040/HSCBA-HD 190000002/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Blue whale nước rửa xoang mũi

Còn hiệu lực