STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59151 000.00.19.H26-200803-0011 200000274/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN ĐẠI PHÁT

Còn hiệu lực

59152 000.00.16.H23-200807-0001 200000037/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM PHÚ NGHĨA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59153 000.00.10.H31-200804-0001 200000031/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59154 000.00.17.H54-200806-0001 200000014/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59155 000.00.03.H42-200804-0002 200000003/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm rửa tai

Còn hiệu lực

59156 000.00.17.H62-200804-0001 200000017/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Băng dính có gạc vô khuẩn

Còn hiệu lực

59157 000.00.17.H62-200804-0002 200000018/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Gạc cố định kim luồn

Còn hiệu lực

59158 000.00.19.H29-200730-0010 200001300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

59159 000.00.19.H29-200721-0007 200001301/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GPHARM DẦU XOA BÓP CHỈ THỐNG LINH HIỆU CHÁNH ĐẠI

Còn hiệu lực

59160 000.00.19.H29-200801-0006 200000238/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực