STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59171 19012529/HSCBA-HN 190000098/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Xô đựng rác thải y tế

Còn hiệu lực

59172 19012530/HSCBA-HN 190000099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Ghế bác sĩ / phụ tá phòng mổ

Còn hiệu lực

59173 19012532/HSCBA-HN 190000100/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Bàn Mayo để dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

59174 19012531/HSCBA-HN 190000101/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Tủ/ Kệ đẩy dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

59175 19012484/HSCBA-HN 190000102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Hệ thống Real Time PCR

Còn hiệu lực

59176 19011687/HSCBA-HCM 190000077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Đèn phẫu thuật có camera

Còn hiệu lực

59177 19000070/HSCBA-NA 190000001/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KANG DUNG DỊCH NHỎ MŨI TAI PUKA HAPPY

Còn hiệu lực

59178 19000069/HSCBA-NA 190000002/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KANG DUNG DỊCH NHỎ MŨI TAI PHÚ KANG

Còn hiệu lực

59179 19011713/HSCBA-HCM 190000076/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN CƯỜNG PHÁT Hemopran kem chống suy giãn tĩnh mạch và trĩ

Còn hiệu lực

59180 19003281/HSCBSX-HCM 190000003/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH Dung dịch làm ẩm nhãn khoa

Còn hiệu lực