STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59181 000.00.04.G18-200728-0007 20000382CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN Bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch ( Medical protective clothing)

Còn hiệu lực

59182 000.00.04.G18-200730-0016 20000381CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANA KHẨU TRANG Y TẾ TARA (TARA MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

59183 000.00.04.G18-200730-0012 20000380CFS/BYT-TB-CT

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT HÀO Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực

59184 000.00.04.G18-200731-0011 20000379CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP A&G QUỐC TẾ Khẩu trang y tế ISDR Every one day mask (ISDR Every one day mask medical mask)

Còn hiệu lực

59185 000.00.04.G18-200803-0003 20000378CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 03 lớp (03 ply Medical Masks)

Còn hiệu lực

59186 000.00.04.G18-200802-0002 20000377CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DOLSURE KHẨU TRANG Y TẾ/MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

59187 000.00.04.G18-200803-0009 20000376CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

59188 000.00.04.G18-200715-0013 20000375CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS Khẩu trang y tế (medical masks)

Còn hiệu lực

59189 000.00.04.G18-200715-0001 20000374CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS Khẩu trang y tế (medical masks)

Còn hiệu lực

59190 000.00.04.G18-200728-0006 20000373CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN Áo choàng cách ly phòng chống dịch ( Isolution protective gown)

Còn hiệu lực