STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59201 000.00.19.H26-200713-0005 200001332/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Khẩu trang Y tế thông thường

Còn hiệu lực

59202 000.00.19.H26-200730-0020 200000165/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59203 000.00.19.H26-200731-0005 200001333/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN DUNG DỊCH XOA BÓP THẢO MỘC TRẦN KIM HUYỀN

Còn hiệu lực

59204 000.00.16.H05-200625-0002 200000094/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59205 000.00.16.H02-200730-0001 200000014/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH SMART GROUP VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59206 000.00.16.H02-200803-0001 200000015/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK MAI KHOA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59207 000.00.10.H55-200716-0001 200000005/PCBSX-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẢO LÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59208 000.00.16.H23-200727-0001 200000035/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ YHT Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

59209 000.00.19.H26-200728-0004 200001334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BẢO NAM EVA QUEEN

Còn hiệu lực

59210 000.00.19.H26-200731-0004 200001335/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN DUNG DỊCH XỊT XOANG TRẦN KIM HUYỀN

Còn hiệu lực