STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59221 18012455/HSCBA-HN 190000036/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bồn rửa tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

59222 18012348/HSCBA-HN 190000037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM Ống nghiệm nhựa sử dụng trong y tế

Còn hiệu lực

59223 18012450/HSCBA-HN 190000038/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GMS Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

59224 18012466/HSCBA-HN 190000039/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Khuôn làm răng giả các loại, Sáp làm khuôn các loại

Còn hiệu lực

59225 18012459/HSCBA-HN 190000040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn mổ marLED

Còn hiệu lực

59226 18012416/HSCBA-HN 190000041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU

Còn hiệu lực

59227 18012316/HSCBA-HN 190000043/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Đèn đọc phim LED

Còn hiệu lực

59228 18012468/HSCBA-HN 190000050/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Giường y tế điều khiển điện

Còn hiệu lực

59229 19012477/HSCBA-HN 190000051/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

59230 19012476/HSCBA-HN 190000052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GMS Ghế bệnh nhân đa năng (ghế lấy máu, ghế truyền hóa chất)

Còn hiệu lực