STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59221 000.00.19.H26-200724-0008 200001331/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Máy nhuộm tiêu bản

Còn hiệu lực

59222 000.00.19.H26-200728-0014 200000164/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59223 000.00.19.H26-200727-0004 200000261/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH

Còn hiệu lực

59224 000.00.19.H26-200713-0005 200001332/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSHINE Khẩu trang Y tế thông thường

Còn hiệu lực

59225 000.00.19.H26-200730-0020 200000165/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59226 000.00.19.H26-200731-0005 200001333/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN DUNG DỊCH XOA BÓP THẢO MỘC TRẦN KIM HUYỀN

Còn hiệu lực

59227 000.00.16.H05-200625-0002 200000094/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH ÁNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59228 000.00.16.H02-200730-0001 200000014/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH SMART GROUP VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59229 000.00.16.H02-200803-0001 200000015/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK MAI KHOA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59230 000.00.10.H55-200716-0001 200000005/PCBSX-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẢO LÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực