STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59231 000.00.19.H26-200806-0007 200001393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59232 000.00.19.H26-200806-0009 200001394/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.T AN PHÁT Khẩu trang y tế ( Medical Mask)

Còn hiệu lực

59233 000.00.19.H26-200803-0011 200000274/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN ĐẠI PHÁT

Còn hiệu lực

59234 000.00.16.H23-200807-0001 200000037/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM PHÚ NGHĨA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59235 000.00.10.H31-200804-0001 200000031/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59236 000.00.17.H54-200806-0001 200000014/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59237 000.00.03.H42-200804-0002 200000003/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm rửa tai

Còn hiệu lực

59238 000.00.17.H62-200804-0001 200000017/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Băng dính có gạc vô khuẩn

Còn hiệu lực

59239 000.00.17.H62-200804-0002 200000018/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Gạc cố định kim luồn

Còn hiệu lực

59240 000.00.19.H29-200730-0010 200001300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực