STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59241 000.00.19.H29-200727-0007 200001247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE (KINGLIFE PRO CARE MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

59242 000.00.19.H29-200729-0013 200001248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59243 000.00.16.H25-200720-0001 200000060/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH Khẩu trang y tế HT Pharma

Còn hiệu lực

59244 000.00.10.H31-200722-0001 200000028/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực

59245 000.00.10.H37-200723-0001 200000001/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực

59246 000.00.17.H09-200715-0001 200000094/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Vòng quấn tay đo huyết áp

Còn hiệu lực

59247 000.00.19.H29-200626-0010 200001203/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DOLSURE khẩu trang y tế DOLSURE

Còn hiệu lực

59248 000.00.19.H29-200715-0009 200001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ đánh bóng răng

Còn hiệu lực

59249 000.00.19.H29-200710-0016 200000189/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ST VIỆT NAM

Còn hiệu lực

59250 000.00.19.H29-200715-0004 200001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DIMITA KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực