STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59261 18012458/HSCBA-HN 190000088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống kìm bấm động mạch chủ

Còn hiệu lực

59262 18012469/HSCBA-HN 190000089/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dụng cụ cắt trong khớp

Còn hiệu lực

59263 18012470/HSCBA-HN 190000090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp gặm mô trong phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

59264 18012472/HSCBA-HN 190000091/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp bấm mô có trục hình ống

Còn hiệu lực

59265 19012504/HSCBA-HN 190000092/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

59266 18012441/HSCBA-HN 190000095/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Buồng đếm dùng trong phân tích nước tiểu Fast-Read và phụ kiện

Còn hiệu lực

59267 19012482/HSCBA-HN 190000058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG Bơm truyền dịch dùng 1 lần

Còn hiệu lực

59268 19009156/HSCBMB-HCM 190000006/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Còn hiệu lực

59269 19011888/HSCBMB-HN 190000008/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Còn hiệu lực

59270 19011890/HSCBMB-HN 190000007/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN CƯỜNG

Còn hiệu lực