STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59271 000.00.16.H05-200810-0004 200000081/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ ASTAR Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59272 000.00.10.H31-200731-0001 200000032/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59273 000.00.17.H09-200809-0001 200000097/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÝ ĐAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59274 000.00.17.H09-200810-0001 200000098/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÝ ĐAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59275 000.00.17.H09-200811-0002 200000099/PCBA-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

59276 000.00.17.H09-200811-0003 200000100/PCBA-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

59277 000.00.16.H23-200807-0002 200000039/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ NAM VIỆT áo choàng phẫu thuật

Còn hiệu lực

59278 000.00.16.H23-200806-0001 200000038/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETPOWER Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59279 000.00.19.H29-200623-0010 200001313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH HƯNG THỊNH PHÁT TRÒNG KÍNH BẰNG NHỰA

Còn hiệu lực

59280 000.00.19.H29-200804-0006 200001314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch rửa, pha loãng cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực