STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59271 18011886/HSCBMB-HN 190000006/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

59272 18011884/HSCBMB-HN 190000005/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

59273 18011885/HSCBMB-HN 190000004/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ DILEN

Còn hiệu lực

59274 18011882/HSCBMB-HN 190000003/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NAM THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

59275 18011645/HSCBA-HCM 190000035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Đèn phẫu thuật L6, L6A, L6B

Còn hiệu lực

59276 18011663/HSCBA-HCM 190000036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Gạc lưới che vết thương

Còn hiệu lực

59277 18011664/HSCBA-HCM 190000037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

59278 18011665/HSCBA-HCM 190000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng lót hình ống

Còn hiệu lực

59279 18011666/HSCBA-HCM 190000039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Gạc thấm hút dịch

Còn hiệu lực

59280 18011672/HSCBA-HCM 190000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Giường bệnh

Còn hiệu lực