STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59281 18011673/HSCBA-HCM 190000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Xe đẩy hộ lý

Còn hiệu lực

59282 18011674/HSCBA-HCM 190000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

59283 18011675/HSCBA-HCM 190000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Ghế thăm nuôi

Còn hiệu lực

59284 19009154/HSCBMB-HCM 190000004/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT TẤN PHÁT

Còn hiệu lực

59285 19009155/HSCBMB-HCM 190000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT

Còn hiệu lực

59286 19011679/HSCBA-HCM 190000044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM Găng kiểm tra dùng trong y tế

Còn hiệu lực

59287 19011676/HSCBA-HCM 190000048/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi SESAX Trẻ em

Còn hiệu lực

59288 18000003/HSCBSX-TB 190000001/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Băng dán y tế

Còn hiệu lực

59289 18000409/HSCBMB-TB 190000002/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH 268 THÁI HÀ

Còn hiệu lực

59290 18001323/HSCBMB-HP 190000002/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực