STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59291 18001322/HSCBMB-HP 190000001/PCBMB-HP

XÍ NGHIỆP TẬP THỂ THƯƠNG BINH QUANG MINH

Còn hiệu lực

59292 18000011/HSCBA-TTH 190000002/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Gel bôi da Dr.NANO

Còn hiệu lực

59293 18000012/HSCBA-TTH 190000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch rửa vết thương NANOTECH

Còn hiệu lực

59294 18000013/HSCBA-TTH 190000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Gel bôi vết thương NANOTECH

Còn hiệu lực

59295 18000014/HSCBA-TTH 190000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch phòng ngừa loét do tỳ đè

Còn hiệu lực

59296 18000015/HSCBA-TTH 190000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch rửa vết thương RRONANO

Còn hiệu lực

59297 18000016/HSCBA-TTH 190000007/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Gel bôi da PRO-GEL

Còn hiệu lực

59298 18011660/HSCBA-HCM 190000023/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas 8100

Còn hiệu lực

59299 18011661/HSCBA-HCM 190000024/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM BÀN KHÁM

Còn hiệu lực

59300 18011662/HSCBA-HCM 190000025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Máy in phim X-quang y tế

Còn hiệu lực