STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59301 18011667/HSCBA-HCM 190000026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy trám răng

Còn hiệu lực

59302 18011668/HSCBA-HCM 190000027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

59303 18011669/HSCBA-HCM 190000028/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ trám răng

Còn hiệu lực

59304 18011670/HSCBA-HCM 190000029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ banh môi

Còn hiệu lực

59305 18011671/HSCBA-HCM 190000030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Mũi trám răng

Còn hiệu lực

59306 18009153/HSCBMB-HCM 190000003/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực

59307 18011640/HSCBA-HCM 190000031/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực

59308 18000841/HSCBA-LA 190000001/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN NÓN CON SÂU

Còn hiệu lực

59309 18000842/HSCBA-LA 190000002/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN BAO CHÂN Y TẾ

Còn hiệu lực

59310 18000843/HSCBA-LA 190000003/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN ÁO CHOÀNG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực